Tilbage til Online Casino Januar 2019 – Den definitive guide

Casinoer med dansk licens 2019 – Spil online med ro i maven

Som følge af at Danmark fik sin nye spillelov, gældende fra den 1. januar 2012, er der er åbnet op for, at flere kan søge om at få tildelt den påkrævede danske spillelicens og herefter have lovlig tilladelse til at udbyde og arrangere pengespil online. Før loven trådte i kraft var det således, at det statsejede spilselskab “Danske Spil”, tidligere kaldet Dansk Tipstjeneste, havde monopol på at udbyde spil på det danske spilmarked, hvorfor der af den grund dermed kun var én lovlig udbyder at spil i Danmark. Dette blev imidlertid erklæret ulovligt i Europa grundet det faktum, at det stred imod EU’s konkurrenceregler. Det blev derfor vedtaget, at spillemarkedet skulle liberaliseres med den nye spillelovgivning. Antallet af online casinoer med dansk licens er af den grund steget signifikant, og i denne forbindelse er konkurrencen mellem de respektive online casinoer naturligvis også blevet markant større, hvilket er til gavn for de mange spillere, der har frihed til at spille hos lige præcis det casino, der giver de bedste fordele og vilkår for at spille.

Dansk spillelovgivning beskytter dig på nye online casinoer

Den nye danske spillelovgivning beskytter dig, når du spiller på de nye online casinoer med dansk licens. Det hænger sammen med, at loven har til formål at regulere casinoerne og øvrige udbydere af pengespil, hvormed der sættes en række helt centrale krav til spiludbyderne, som skal overholdes for, at det er lovligt at udbyde spil i Danmark. Et af de primære formål er at beskytte landets mindreårige og særligt udsatte grupper mod udnyttelse gennem spil eller mod at udvikle spilafhængighed. Samtidig hermed er det et lovkrav, at der skal appelleres til, at spilforbrug, hvor penge inkluderes, skal holdes på et moderat niveau, mens det yderligere skal sikres, at alt spil udbydes på “rimelig, ansvarlig og gennemsigtig” vis (citeret af Spilleloven). Alle spiludbydere i Danmark er underlagt lovens reglement og derved altså også forpligtet til at følge loven. Hermed er udenlandske udbydere, som ikke er baseret på dansk grund, men som udbyder spil i Danmark, ligeledes forpligtet til at leve op til loven.

alt om casinoer

Lovkrav til udbydere og arrangører af spil på nettet

Det er et lovkrav, at man søger om at blive tilladelsesindehaver, hvis man vil være udbyder og arrangør af pengespil på nettet i Danmark. Denne tilladelse kan gives i en periode af op til fem år ad gangen, hvorefter den skal fornyes. Den danske Spillemyndighed står for at tildele tilladelsen, idet det netop er denne myndighed, der administrerer den danske spillelov. Derved er tilladelsen endvidere også en slags garanti for, at man spiller i et ordentligt og lovligt spillemiljø, der lever fuldt ud op til lovgivningen, når man spiller. Det er netop ligeledes denne myndighed, der sørger for at føre tilsyn og kontrol med spiludbyderne med henblik på at sikre, at loven følges, samt kontrollere, at vilkårene for at være tilladelsesindehaver overholdes.

Spiludbyderen skal herudover ansøge om at få tildelt den danske spillelicens af Spillemyndigheden. Der er naturligvis en række krav og kriterier, som skal være opfyldt for at man kan opnå tilladelse til at udbyde og arrangere spil, og disse hænger naturligvis sammen med de lovmæssige krav på området. Desuden er der også et ansøgningsgebyr, et årligt gebyr samt en årlig afgift forbundet med at blive tildelt licensen. Når et hvilket som helst online casino er tilladelsesindehaver og ligeledes er blevet tildelt den statskontrollerede licens, fungerer det som en slags garanti for, at den pågældende spiludbyder lever op til spilleloven. Yderligere er man også sikret skattefrie gevinster, når man spiller på et dansk casino med licens, hvorved man ikke beskattes af gevinsten på samme vis som af øvrige indkomster. Man er altså sikret hele gevinsten på online casinoer med dansk licens, i tilfælde af at man vinder.

Nye online casinoer med dansk licens

Der er en række helt centrale lovkrav og regler til de nye online casinoer. Disse skal naturligvis være overholdt, såfremt et online casino skal tildeles den danske spillelicens. Spillemyndigheden har udviklet en særlig mærkningsordning, der skal fremgå af casinoernes hjemmesider, dels for at spilleren har mulighed for at holde øge med dette licenscertifikat fra Spillemyndigheden, når vedkommende skal finde et online casino at spille på. Det er netop et lovkrav, at logoet fra Spillemyndigheden fremgår af spiludbyderens side, såfremt den pågældende udbyder er godkendt af myndigheden. Hermed bliver logoet din garanti for, at casinoet har dansk licens. I tilfælde af at et online casino ikke har dette logo på siden, vil det altså sige, at udbyderen ikke har lov til at udbyde spil og casino på det danske marked, hvorfor man bør holde sig fra udbyderen. Nedenfor ses det, hvorledes Spillemyndighedens logo ser ud, hvormed man kan se efter dette, når man skal vælge et online casino med dansk licens.

logo spillemyndigheden

Dansk kundeservice

Ydermere fremgår det af spilleloven, at spiludbyderens hjemmeside skal være på dansk for, at det er lovligt at udbyde spil i Danmark. Sagt med andre ord er det et krav, at alle informationer på siden skal være tilgængelige på det danske sprog, herunder informationer vedrørende brugeroprettelse, ind- og udbetalinger samt bonusser. I denne sammenhæng er det yderligere også et krav, at kundesupporten skal være dansk, således at spilleren har mulighed for at hente hjælp og rådgivning fra det pågældende casinos kundeservice på dansk.

Mulighed for individuel fastsættelse af grænser for spillebudget

Det fremgår af spilleloven, at spillerne skal have mulighed for at fastsætte en individuel indbetalingsgrænse, således at der er mulighed for at styre sit spilforbrugt ved at fastsætte et personligt maksimum for spillebudgettet. Årsagen hertil er, at et af de primære formål med spilleloven er, at udbyderne af spil skal sikre et ansvarligt spillemiljø. For udsatte spillere, som har problemer hermed, kan dette være en fordel, der kan hjælpe i retning af at af sikre en mere ansvarlig spilleadfærd. Det er angivet, at casinoerne skal sikre, at spillerne har denne mulighed, såfremt de skal tildeles den danske spillelicens og godkendes af myndigheden. I forlængelse heraf er det ligeledes angivet, en spillers anmodning om at hæve spillegrænsen tilbage tidligst kan træde i kraft efter et døgn. Dette er et krav, der skal sikre, at ønsket om en større indbetalingsgrænse ikke sker på irrationelt og impulsivt grundlag, men at det sker efter, at valget om at øge spillebudgettet er gennemtænkt. Dette er et tiltag i spilleloven, der skal være med til at begrænse ludomani.

Sikkerhed

Der er en række helt essentielle krav til sikkerheden hos godkendte online casinoer med dansk licens. Et eksempel herpå er, at IT-sikkerheden skal være godkendt gennem en SSL-certificering. Denne certificering er netop med til at sikre høje sikkerhedsstandarder på sitet, hvilket blandt andet er væsentligt i forbindelse med pengetransaktioner til og fra casinoet og i forbindelse med oplysninger vedrørende personfølsomme data. Den spilsoftware, der benyttes hos casinoet, skal ligeledes være fair, således at der udelukkende udbydes retfærdigt spil.

Ansvarligt spil

Med henblik på at få tilladelse til at udbyde spil, er det et krav, at der appelleres til ansvarligt spil med henblik på at kæmpe imod ludomani og sikre en sund spilleadfærd. Det er netop et af spillelovens hovedformål at beskytte mindreårige og særligt udsatte personer mod at udvikle spilafhængighed. Af den grund er det et krav, at der på spiludbyderes hjemmeside oplyses om ludomani og konsekvenserne af at udvikle afhængighed af pengespil. Dertil skal der ydermere også fremgå, hvor spilleren kan hente hjælp i form af behandling eller rådgivning, såfremt vedkommende oplever problemer med at styre spilleforbruget. I forbindelse hermed skal der endvidere også være mulighed for at lave en selvtest for ludomani via hjemmesiden og i samarbejde med et godkendt dansk behandlingscenter.

roulette online

Spil på et online casino med dansk licens

Det kan være svært at finde det bedste online casino, der passer bedst til den enkeltes spillebehov. Særligt hvis man er en helt ny spiller inden for casinoverdenen, kan det være svært at finde ud af, hvad man skal lægge særligt vægt på i bestræbelserne på at finde et godt online casino med gode spillerforhold. Man skal være opmærksom på ikke at lade sig blive påvirket af, at visse spiludbydere udgiver sig for eksempelvis at være det bedste, mest pålidelige og sikreste online casino, da dette desværre ikke altid er lig med de faktiske forhold. Derfor vil vi som udgangspunkt altid understrege vigtigheden af, at man først og fremmest vælger at spille hos en udbyder, der har dansk licens. Spillemyndigheden regulerer alle dem, der har tilladelse samt dansk licens, og dermed er det altså helt sikkert at spille på disse sider, hvilket naturligvis er helt afgørende, samtidig med at en række høje standarder overholdes.

  • Licensordningen er spillerens sikkerhed for, at den danske spillelovgivning overholdes og følges til punkt og prikke – der føres jævnligt kontrol og tilsyn med tilladelsesindehaverne
  • Alt spil er fair, hvorved alle udfald ligeledes generes tilfældigt (RNG-software)
  • Spillerens penge er i sikkerhed, og alle personfølsomme data behandles fortroligt
  • Den danske statskontrollerede licensordning sikrer dig 100 % skattefrie gevinster

Ovenstående punkter illustrerer tydeligt, hvorfor det er vigtigt at spille hos et online casino, som certificeret af den danske Spillemyndighed, og som i denne forbindelse ligeledes er blevet tildelt den danske spillelicens. Dette er endvidere også årsagen til, at vi udelukkende anmelder godkendte casinoer, der er tildelt den påkrævede danske licens. I forbindelse hermed kan du altså også være sikker på, at alle de online casino sider, du finder her på vores side, på nuværende tidspunkt har dansk licens.

casino chips

Udenlandske casinoer med dansk licens

Ydermere er det godt at være opmærksom på, at blot fordi en casino side har opnået dansk licens, er det ikke et udtryk for, at den pågældende udbyder eller arrangør også opereres fra Danmark. Ofte ses det, at spiludbyderne er baseret på Malta eller Gibraltar. Lige såvel som at det er vigtigt at understrege, der som oftest er visse helt betydelige forskelle mellem danske online casinoer med dansk licens og udenlandske casinoer uden dansk licens, er det helt essentielt ligeledes at understrege, at disse forskelle ophæves i tilfælde af, at det udenlandske casino også har dansk licens, da casinoet dermed skal leve op til de danske standarder og lovmæssige spillekrav. Hvis der derimod spilles fra et udenlandsk casino uden den danske licens, er det væsentligt, at man er opmærksom på, at de sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige standarder er meget forskellige fra dem, der ses på danske casinoer med dansk licens. Dette gælder også sikkerheden for, at der udelukkende udbydes fair og ærligt spil på det pågældende site. Ydermere skal spilleren selv opgive gevinsterne til skat, da de ikke er skattefrie, hvis ikke udbyderes har den danske licensordning.

Udenlandske casinoer kontra danske online casinoer

Hermed har vi tydeliggjort, hvorfor det til enhver tid anbefales, at man spiller hos casinoer, som har den danske spillelicensordning, både hvad angår udenlandske såvel som danske casinoer. Når det er sagt, vil vi yderligere understrege, at udenlandske casinoer med dansk licens kan være præcis lige så gode at spille på som danske casinoer med dansk licens. Det engelske online casino “Betfair” og det svenske online casino “Unibet” er eksempler på udenlandske casinoer med dansk licens, som vi i høj grad kan anbefale, og hvor man kan være sikker på at få en masse gode og underholdende spilleoplevelser, hvor der er høje gevinstgivende præmier på spil.